Fokus på dialog med klienten i centrum

Mine specialer er køb og salg af fast ejendom og alt indenfor privat- og familieret, herunder testamenter, ægtepagter, samlivsophævelser, ægteskabssager, forældremyndighed, samvær etc.

Uanset sagsområde ydes kvalificeret og topfaglig rådgivning med klienten i centrum.

Jeg finder det særdeles vigtigt, at enhver klient modtager en rådgivning, hvor klienten inddrages i sagen og bliver ”hørt”. Jeg lægger STOR vægt på at behandle mine sager effektivt, forståeligt og ikke mindst med indlevelse og empati for klienten. Sammen med det juridiske er det menneskelige ”touch” i højsædet.

På denne side kan du finde information om mine kompetencer, min baggrund og om, hvorledes du kan kontakte mig på mit kontor i indre København.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

About


Advokatfirmaet LBLaw

Advokatfirmaet LBLaw er et enkeltmandsfirma, ejet af advokat Lene Bøtcher under cvr.nr. 26626994

Det kan oplyses, at advokat Lene Bøtcher,

 • er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet
 • alene yder rådgivning om forhold i lyset af dansk lovgivning og ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten
 • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i henhold til advokatsamfundets regler og ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet LBLaw, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
 • har tegnet ansvarsforsikringen hos CNA Insurance Co. Ltd
 • er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

Medlemskaber:

Text after read more button

Services


Arbejdsområder
Advokatfirmaet LBLaw yder advokatbistand og juridisk rådgivning inden for bl.a.
Køb og salg af fast ejendom:
 • Boligrådgivning ved køb og/eller salg af fast ejendom

Familieret:
 • Skilsmisse/Separation
 • Ophævelse af papirløst forhold
 • Bodeling
 • Forældremyndighed
 • Bopæl og samvær
 • Ægtepagter
 • Samejeoverenskomster

Arv:
 • Testamenter
 • Behandling af dødsboer

Mediation:
 • Bistand til parterne (to eller flere) om selv at nå frem til en løsning af en konflikt

Contact

Contact info
Advokat Lene Bøtcher
Klampenborgvej 1A
2390 Klampenborg

Besøgsadresse:
Hammerensgade 1, 2. sal
1267 København K

 • Phone: (+45) 70 225 605
 • Mobile: (+45) 20 605 605
 • Fax: (+45) 39 643 306
 • E-mail: lene@lblaw.dk
 • Web: www.lblaw.dk

 • CVR: 26626994

 • Betalningsoplysninger:
  Klientkonto i Nykredit Bank
 • Reg Nr. 5475
 • Konto Nr. 2749100

 • Åbningstider hverdage: kl. 9-16
Contact Form